SAVON AMMATTIOPISTO / METSÄALA

Männynneulaset kuvattiin metsäalan kunniakirjan taustalle.

KUNNIAKIRJAn JA LOGON suunnittelu

Kunniakirjan suunnittelu jaettavaksi Metsätalousyrittäjä-kurssilla ansioituneille opiskelijoille.

Luonnollisesti metsä oli suuressa roolissa tämän kunniakirjan suunnittelussa. Logoon toivottiin kuvioksi metsäalalla käytettävää vänkäriä. Kunniakirjaan yhdistettiin kullanhohtoa ja havupuun lämpöä sekä graafista selkeyttä ja juhlavuutta.

Logo + täydennettävä word-pohja A4

Kunniakirjaan suunniteltu kultainen vänkäri-logo
Kunniakirja kehystettynä.