OPISKELIJALEHTI INGO

Opiskelijalehti Ingon kansi, jossa Elsi Komulaisen maalaus teehetki.
Kannen maalaus: Elsi Komulainen, Teekutsut

LEHDEN TAITTO JA ARTIKKELISUUNNITTELU

Ingmanedu Kulttuurialan ammattiopiston opiskelijalehti Ingo on media-alan opiskelijoiden toteuttama opiskelijalehti. Olin mukana lehden kokonaistaiton suunnittelutiimissä.

Kirjoitin ja valokuvasin lehteen kaksi artikkelia ja suunnittelin mainoksen Ingmanedun Ravintola Hyvä Huomenelle. Lisäksi suunnittelin ja taitoin artikkelit sekä lehden kannen.

Kannen suunnittelu ja taitto / artikkelin kirjoitus / valokuvaus / artikkelitaitto

Artikkelikirjoitus opiskelijalehti Ingossa. Valokuvaus ja lehdentaitto.
Lehtiartikkeli ja mainos Ingmanedun ruokalasta sekä lehden taitto.
Ravintola Hyvä Huomenen lehtimainos.