NAAPURIKODIT OY

VERKKOSIVUJEN VISUAALINEN SUUNNITTELU KIINTEISTÖSIJOITTAMISEEN- JA KEHITTÄMISEEN KESKITTYNEELLE YRITYKSELLE

Naapurikodit ostaa kokonaisia kiinteistöjä ja tarjoaa viihtyisiä koteja niin vuokralle, omistusasunnoiksi kuin sijoitusasunnoiksi. Yrityksen keskeisiä arvoja ovat asiakaslähtöisyys, luotettavuus, toimiva yhteistyö ja avoimuus. Näiden arvojen lisäksi verkkosivuilla haluttiin korostaa yrityksen tapaa toimia asuntojen parissa. Sitä kuinka asunnoista tehdään viihtyisiä koteja, ja miten asuntojen parissa asiat voidaan hoitaa tehokkaasti ja toisia arvostaen. Heillä niin asukkaista, asiakkaista kuin yhteistyökumppaneistakin pidetään hyvää huolta.

www.naapurikodit.fi

Logon viimeistely ja vektorointi / Verkkosivujen visuaalinen suunnittelu /
Verkkosivujen tekninen toteutus yhteistyössä ManjaMedian kanssa
Brändikuvat: Roosa Kosunen