TIETOSUOJASELOSTE

Päivitetty 11.1.2023

Tämä sivu kuvailee Suomen henkilötietolain (523/1999) 10 §:n ja 24 §:n sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) 12 ja 13 artiklan (General Data Protection Regulation, GDPR) mukaiset vaatimukset, joita sovelletaan lähtökohtaisesti kaikkeen henkilötietojen käsittelyyn palvelussa.

REKISTERIN PITÄJÄ

Nimi: Ancreo Oy
Y-tunnus: 3295810-9
Osoite: Takakaarre 4, 71800 Siilinjärvi
Verkkosivustomme osoite: www.ancreo.fi

YHTEYSHENKILÖ

Nimi: Anna Ahonen/Ancreo Oy
Email: anna.ahonen@ancreo.fi

KÄSITELTÄVÄT TIEDOT

Palvelussa vierailevien käyttäjien henkilö ja yritystietoja kerätään, käsitellään, käytetään ja muokataan asiakassuhteiden hoitamista, palvelun toteuttamista, suoramarkkinointia, etämyyntiä sekä yhteydenpitoa varten. Lisäksi tietoja voidaan käyttää tilastollisiin ja liiketoiminnan ja asiakaskokemuksen kehittämistarkoituksiin.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Nimi
Yrityksen nimi
Yhteystiedot: sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoite
Maksutiedot ja muut laskutustiedot
Tilatut palvelut ja niiden hintatiedot
WordPress-sivuston käyttäjätunnukset yhteistyön ajan
Asiakkaan antama asiakaspalaute

TIETOLÄHTEET

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. ancreo.fi verkkosivuston lomakkeen kautta lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista tai muista tilanteista. Henkilöt syöttävät tai antavat tiedot henkilökohtaisesti ottaessaan yhteyttä yritykseen.

REKISTERIN SUOJAUS

Asiakasrekisterin tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse. Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Tietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä.  

Tietojen säilytys

Säilytämme rekisterissä olevan henkilön tietoja niin kauan kuin on tarpeen palvelun toteuttamiseksi ja asiakaspalvelun kehittämiseksi.

REKISTERISSÄ OLEVAN HENKILÖN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukainen oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa, vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä, tietojen poistamista tai estää suoramarkkinointi.

Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää henkilön todistamaan henkilöllisyytensä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille lukuunottamatta tässä dokumentissa mainittuja kolmansia osapuolia, ellei laki nimenomaisesti sitä vaadi.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

EVÄSTEET

Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeet mahdollistavat verkkosivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöitä selaamaan sivuja sekä mahdollistavat yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja.

Palvelun mahdollistavat tai sitä parantavat evästeet

Osa evästeistä on välttämättömiä palvelun sujuvalle käytölle. Tälläisiä voivat olla esimerkiksi lomakkeen lähettämiseen liittyvät ja sen mahdollistavat evästeet.  Käytämme evästeitä myös parantaaksemme ymmärrystämme siitä, kuinka asiakkaat käyttävät sivustojamme. Keräämme tilastollista tietoa kävijämääristä varmistaaksemme, että sivusto vastaa käyttäjien tarpeita. Seuraamme millaisilla laitteilla, mihin aikaan ja mitä sisältöjä asiakkaamme etsivät palvelusta.

KävijäN mahdollisuudet estää evästeiden käyttö

Käyttäjä voi asettaa selaimestaan, mitkä evästeet sallitaan palvelussa. Jos toiminto kytketään pois, on hyvä ottaa huomioon, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

GOOGLE ANALYTICS

Sivusto kerää tietoa käyttäjistä Google Analyticsin avulla. Tietoja käytetään markkinoinnin ja palveluiden kehittämiseen. Niitä ei luovuteta käyttöön muualle kuin Google Analyticsiin. 

Lisää aiheesta

Tietosuojavaltuutetun toimisto: https://tietosuoja.fi/etusivu